Het bestuur van CIS

Het bestuur van CIS wordt gevormd uit een afvaardiging van haar deelnemers. In het bestuur zijn daarom verzekeraars en gevolmachtigden vertegenwoordigd. 

Ook het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (onderdeel van het Verbond van Verzekeraars) neemt deel aan het bestuur.

In het bestuur hebben momenteel vertegenwoordigers van de volgende deelnemers zitting:

  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • ASR Schadeverzekering N.V
  • Nationale Nederlanden Schade en Inkomen 
  • Nederlandse Vereniging van gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)

Statuten CIS