Hartelijk dank voor het invullen van het webformulier.

Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met nadere instructies.

LET OP: U dient de instructies van de aan u gestuurde e-mail op te volgen. Beantwoord de e-mail (reply) en stuur de emailbevestiging voorzien van uw handtekening en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe. 
Een ondertekende bevestiging met een getypte naam (geen handtekening) neemt CIS niet in behandeling!

Zodra CIS uw getekende inzageverzoek en kopie legitimatiebewijs heeft ontvangen en gecontroleerd, wordt uw verzoek in behandeling genomen. U krijgt hiervan een emailbevestiging.