Disclaimer

Stichting CIS heeft de informatie op haar website met zorg samengesteld, waarbij wij er naar streven de inhoud zo actueel, correct en compleet mogelijk te houden. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kan Stichting CIS niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de website en de daarin aangeboden informatie.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. De Stichting CIS geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij de Stichting CIS en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting CIS mag de inhoud van de website niet openbaar worden gemaakt en niet worden verveelvoudigd.